🫵 اشاره به بیننده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterانگشت اشاره به سمت بیننده
Unicodeاشاره به بیننده
مترادفاشاره،‏ اشاره،تو،انگشت، و شما
دستهSmileys & People | انگشت تک
برچسبایموجی ایموجی | شکلک های دست

تصاویر

اشاره به بیننده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🫵 1FAF5 اشاره به بیننده 🫵🏻 🫵🏼 🫵🏽 🫵🏾 🫵🏿