👉 اشاره به راست

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاشاره به راست با دست
Twitterنمای پشت انگشت اشاره به سمت راست
Unicodeاشاره به راست
مترادفاشاره،‏ انگشت،‏ بدن،‏ دست،‏ پشت دست، و پشت دست، بدن، انگشت، دست، انگشت اشاره، اشاره
دستهSmileys & People | انگشت تک
برچسبپیکان ایموجی | شکلک های دست | ایموجی های مهمانی

تصاویر

اشاره به راست اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👉 1F449 اشاره به راست 👉🏻 👉🏼 👉🏽 👉🏾 👉🏿