👆 اشاره به بالا با پشت دست

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاشاره به بالا با دست
Twitterنمای پشت انگشت اشاره رو به بالا
Unicodeاشاره به بالا با پشت دست
مترادفاشاره،‏ انگشت،‏ بالا،‏ بدن،‏ دست،‏ پشت دست، و پشت دست، بدن، انگشت، دست، انگشت اشاره، اشاره، بالا
دستهSmileys & People | انگشت تک
برچسبپیکان ایموجی | شکلک های دست | ایموجی های مهمانی

تصاویر

اشاره به بالا با پشت دست اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👆 1F446 اشاره به بالا با پشت دست 👆🏻 👆🏼 👆🏽 👆🏾 👆🏿