👇 اشاره به پایین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاشاره به پایین با دست
Twitterنمای پشت انگشت اشاره رو به پایین
Unicodeاشاره به پایین
مترادفاشاره،‏ انگشت،‏ بدن،‏ دست،‏ پایین،‏ پشت دست، و پشت دست، بدن، پایین، انگشت، دست، انگشت اشاره، اشاره
دستهSmileys & People | انگشت تک
برچسبپیکان ایموجی | شکلک های دست

تصاویر

اشاره به پایین اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👇 1F447 اشاره به پایین 👇🏻 👇🏼 👇🏽 👇🏾 👇🏿