📛 برچسب نام

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنشان نام
Twitterنشان سینه نام
Unicodeبرچسب نام
مترادفبرچسب،‏ نام، و نشان، نام
دستهSymbols | نماد دیگر
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

برچسب نام اموجی
emoji unicode معنی
📛 1F4DB برچسب نام