®️ نشان تجاری ثبت‌شده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت ثبت شده
Twitterعلامت ثبت نام
Unicodeنشان تجاری ثبت‌شده
مترادفثبت‌شده و علامت تجاری ثبت‌شده
دستهSymbols | نماد دیگر

تصاویر

نشان تجاری ثبت‌شده اموجی
emoji unicode معنی
®️ AE FE0F نشان تجاری ثبت‌شده
® AE (*)
* ایموجی غیر استاندارد