✅ علامت تأیید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتیک بزرگ سفید
Twitterعلامت تایید سفید پررنگ
Unicodeعلامت تأیید
مترادفبررسی، علامت،‏ دکمه،‏ علامت تیک، و ✓
دستهSymbols | نماد دیگر
برچسبنقطه گلوله | علامت امضا را علامت بزنید | ایموجی خوب | ایموجی سبز

تصاویر

علامت تأیید اموجی
emoji unicode معنی
2705 علامت تأیید