🔱 نیزهٔ سه‌شاخه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت نیزه سه شاخه
Twitterعلامت نیزه سه شاخه
Unicodeنیزهٔ سه‌شاخه
مترادفابزار،‏ سه‌شاخه،‏ لنگر،‏ لنگر، علامت، کشتی، ابزار، سه‌دندانه،‏ نیزه، و کشتی
دستهSymbols | نماد دیگر

تصاویر

نیزهٔ سه‌شاخه اموجی
emoji unicode معنی
🔱 1F531 نیزهٔ سه‌شاخه