فقط qr کد را برای اتصال به شبکه Wi-Fi اسکن کنید. ساده ترین راه برای ارائه اطلاعات Wi-Fi شامل SSID و رمز عبور است. لطفا یک شبکه Wi-Fi را با SSID پنهانی تنظیم نکنید، زیرا دستگاه اندرویدی نمی تواند به درستی با استفاده از QR-کد متصل شود.