🏈 فوتبال امریکایی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleفوتبال آمریکایی
Twitterفوتبال آمریکایی
Unicodeفوتبال امریکایی
مترادفآمریکایی، توپ، فوتبال،‏ امریکایی،‏ توپ، و فوتبال
دستهفعالیت‌ها | ورزش

تصاویر

فوتبال امریکایی اموجی
emoji unicode معنی
🏈 1F3C8 فوتبال امریکایی