🎳 بولینگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبولینگ
Twitterبولینگ
Unicodeبولینگ
مترادفبازی،‏ توپ، و توپ، بولینگ، بازی
دستهفعالیت‌ها | ورزش

تصاویر

بولینگ اموجی
emoji unicode معنی
🎳 1F3B3 بولینگ