🎾 تنیس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleراکت و توپ تنیس
Twitterتوپ تنیس
Unicodeتنیس
مترادفتوپ،‏ توپ، راکت، تنیس، و راکت
دستهفعالیت‌ها | ورزش
برچسبایموجی زرد

تصاویر

تنیس اموجی
emoji unicode معنی
🎾 1F3BE تنیس