🏀 بسکتبال

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبسکتبال و حلقه
Twitterبسکتبال
Unicodeبسکتبال
مترادفتوپ و توپ، بسکتبال، حلقه
دستهفعالیت‌ها | ورزش

تصاویر

بسکتبال اموجی
emoji unicode معنی
🏀 1F3C0 بسکتبال