⛳ پرچم در سوراخ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپرچم گلف
Twitterپرچم در حفره
Unicodeپرچم در سوراخ
مترادفسوراخ،‏ پرچم، گلف، سوراخ، و گلف
دستهفعالیت‌ها | ورزش

تصاویر

پرچم در سوراخ اموجی
emoji unicode معنی
26F3 پرچم در سوراخ
⛳️ 26F3 FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد