🏉 راگبی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleفوتبال راگبی
Twitterفوتبال راگبی
Unicodeراگبی
مترادفتوپ،‏ توپ، فوتبال، راگبی، و فوتبال
دستهفعالیت‌ها | ورزش

تصاویر

راگبی اموجی
emoji unicode معنی
🏉 1F3C9 راگبی