😁 خندهٔ دندانی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با پوزخند و چشمان خندان
Twitterپوزخندی بر صورت با چشمان خندان
Unicodeخندهٔ دندانی
مترادفتبسم،‏ صورت،‏ صورت شاد با چشمان خندان،‏ نیشخند،‏ چشم، و چشم، چهره، پوزخند، لبخند
دستهSmileys & People | چهره خندان
برچسبشکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

خندهٔ دندانی اموجی
emoji unicode معنی
😁 1F601 خندهٔ دندانی