🤣 از خنده غش کردن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterروی زمین غلت می‌خورد و قهقهه می‌زند
Unicodeاز خنده غش کردن
مترادفاز خنده،‏ صورت،‏ غش،‏ قهقهه،‏ مردم، و چهره، طبقه، خنده، lol، rofl، غلت زدن
دستهSmileys & People | چهره خندان
برچسبشکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

از خنده غش کردن اموجی
emoji unicode معنی
🤣 1F923 از خنده غش کردن