😀 خنده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با پوزخند
Twitterچهره با لبخند بزرگ
Unicodeخنده
مترادفصورت با لبخند،‏ لبخند،‏ نیش باز، و چهره، پوزخند، خوشحال
دستهSmileys & People | چهره خندان
برچسبشکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

خنده اموجی
emoji unicode معنی
😀 1F600 خنده