😆 قاه‌قاه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک خندان با دهان باز و چشمان بسته
Twitterصورتک خندان با دهان باز و چشم های محکم بسته شده
Unicodeقاه‌قاه
مترادفخوشحالی،‏ دهان،‏ صورت،‏ لبخند، و چهره، خنده، دهان، باز، راضی، خنده
دستهSmileys & People | چهره خندان
برچسبشکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

قاه‌قاه اموجی
emoji unicode معنی
😆 1F606 قاه‌قاه