👙 بیکینی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبیکینی
Twitterبیکینی
Unicodeبیکینی
مترادفبیکینی، لباس، شنا،‏ شنا،‏ مایو، و پوشاک
دستهObjects | تن پوش
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

بیکینی اموجی
emoji unicode معنی
👙 1F459 بیکینی