👢 پوتین زنانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleچکمه زنانه
Twitterچکمه زنانه
Unicodeپوتین زنانه
مترادفبوت،‏ زن،‏ پوتین،‏ پوشاک،‏ چکمه،‏ چکمه، لباس، کفش، زن، و کفش
دستهObjects | تن پوش
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

پوتین زنانه اموجی
emoji unicode معنی
👢 1F462 پوتین زنانه