👑 تاج

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتاج
Twitterتاج
Unicodeتاج
مترادفشاه،‏ لباس، تاج، پادشاه، ملکه،‏ ملکه، و پوشاک
دستهObjects | تن پوش
برچسبایموجی تولد | تاج ایموجی | دختر ایموجی | ایموجی های مهمانی

تصاویر

تاج اموجی
emoji unicode معنی
👑 1F451 تاج