👜 کیف دوشی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکیف دستی
Twitterکیف دستی
Unicodeکیف دوشی
مترادفپوشاک،‏ کیف، و کیف، لباس، کیف دستی
دستهObjects | تن پوش
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

کیف دوشی اموجی
emoji unicode معنی
👜 1F45C کیف دوشی