🦺 جلیقه ایمنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterکمربند ایمنی
Unicodeجلیقه ایمنی
مترادفاضطراری، ایمنی، کمربند،‏ اورژانس،‏ ایمنی، و جلیقه
دستهObjects | تن پوش

تصاویر

جلیقه ایمنی اموجی
emoji unicode معنی
🦺 1F9BA جلیقه ایمنی