👔 کراوات

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکراوات
Twitterکراوات
Unicodeکراوات
مترادفلباس، کراوات و پوشاک
دستهObjects | تن پوش

تصاویر

کراوات اموجی
emoji unicode معنی
👔 1F454 کراوات