🤞 انگشتان گره خورده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterانگشتان متقاطع
Unicodeانگشتان گره خورده
مترادفانگشت،‏ بخت،‏ بدن، صلیب، انگشت، دست، شانس،‏ دست،‏ شانس،‏ پنجه، و گره
دستهSmileys & People | انگشتان جزئی
برچسبایموجی ایموجی | شکلک های دست | ایموجی علامت X

تصاویر

انگشتان گره خورده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤞 1F91E انگشتان گره خورده 🤞🏻 🤞🏼 🤞🏽 🤞🏾 🤞🏿