🤏 دست در حال نیشگون گرفتن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست درحال نیشگون گرفتن
Unicodeدست در حال نیشگون گرفتن
مترادفبدن، دست، کوچک، کوچولو، ریزه و مقدار کم
دستهSmileys & People | انگشتان جزئی
برچسبشکلک های دست

تصاویر

دست در حال نیشگون گرفتن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤏 1F90F دست در حال نیشگون گرفتن 🤏🏻 🤏🏼 🤏🏽 🤏🏾 🤏🏿