👌 علامت اوکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت دست تأیید
Twitterدست تأییدکننده
Unicodeعلامت اوکی
مترادفاوکی،‏ باشه،‏ بدن، دست، قبول،‏ بله،‏ تأیید،‏ دست، و قبول
دستهSmileys & People | انگشتان جزئی
برچسبایموجی خوب | شکلک های دست

تصاویر

علامت اوکی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👌 1F44C علامت اوکی 👌🏻 👌🏼 👌🏽 👌🏾 👌🏿