🤌 انگشتان جمع‌شده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterنیشگان
Unicodeانگشتان جمع‌شده
مترادفاشاره با دست،‏ انگشت،حرکات دست،بازجویی،نیشگون،طعنه‌آمیز،‏ انگشتان،‏ جمع‌شده،‏ سؤال، و طنزآلود
دستهSmileys & People | انگشتان جزئی
برچسبشکلک های دست

تصاویر

انگشتان جمع‌شده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤌 1F90C انگشتان جمع‌شده 🤌🏻 🤌🏼 🤌🏽 🤌🏾 🤌🏿