🫰 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست با انگشت‌های اشاره و شست روی هم
Unicodeدست با انگشت اشاره و شست متقاطع
مترادفبشکن،‏ عشق،‏ قلب،‏ پول،‏ گران، و گران،قلب،عشق،پول، ضربه
دستهSmileys & People | انگشتان جزئی
برچسبشکلک های دست | رایحه قلب

تصاویر

دست با انگشت اشاره و شست متقاطع اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🫰 1FAF0 دست با انگشت اشاره و شست متقاطع 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿