🇸🇯

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

 اموجی
emoji unicode معنی
🇸🇯 1F1F8 1F1EF