💼 کیف اسناد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسامسونت
Twitterکیف اسناد
Unicodeکیف اسناد
مترادفسامسونت
دستهObjects | دفتر

تصاویر

کیف اسناد اموجی
emoji unicode معنی
💼 1F4BC کیف اسناد