📉 نمودار نزولی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنمودار با روند رو به پایین
Twitterنمودار با روند رو به پایین
Unicodeنمودار نزولی
مترادفنمودار،‏ نمودار کاهشی، نمودار، پایین، نمودار، داغ،‏ پایین،‏ گراف، و گرایش
دستهObjects | دفتر

تصاویر

نمودار نزولی اموجی
emoji unicode معنی
📉 1F4C9 نمودار نزولی