📁 پوشه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپوشه فایل
Twitterپوشه فایل
Unicodeپوشه
مترادففایل،‏ فایل،پوشه، و پرونده
دستهObjects | دفتر

تصاویر

پوشه اموجی
emoji unicode معنی
📁 1F4C1 پوشه
📂1F4C2پوشهٔ باز یا باز کردن پوشه فایل