📈 نمودار صعودی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنمودار با روند رو به بالا
Twitterنمودار روند به سمت بالا
Unicodeنمودار صعودی
مترادفرشد،‏ صعودی،‏ نمودار،‏ نمودار افزایشی، نمودار، نمودار، افزایش، داغ، به سمت بالا،‏ گراف، و گرایش
دستهObjects | دفتر

تصاویر

نمودار صعودی اموجی
emoji unicode معنی
📈 1F4C8 نمودار صعودی