📏 خط‌کش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخط‌کش
Twitterخط‌کش صاف
Unicodeخط‌کش
مترادفخط‌کش، لبه تصویر و صاف
دستهObjects | دفتر

تصاویر

خط‌کش اموجی
emoji unicode معنی
📏 1F4CF خط‌کش