📍 سنجاق ته‌گرد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسنجاق ته‌گرد
Twitterسنجاق نقشه گرد
Unicodeسنجاق ته‌گرد
مترادفسنجاق، سنجاق نقشه و پین
دستهObjects | دفتر
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

سنجاق ته‌گرد اموجی
emoji unicode معنی
📍 1F4CD سنجاق ته‌گرد