🌯 بوریتو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleBurrito
Twitterبوریتو
Unicodeبوریتو
مترادفبوریتو، مکزیکی،‏ غذا، و مکزیکی
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

بوریتو اموجی
emoji unicode معنی
🌯 1F32F بوریتو