🍗 ران ماکیان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleران مرغ
Twitterران مرغ
Unicodeران ماکیان
مترادفاستخوان،‏ استخوان، مرغ، پا، ران،‏ ران،‏ ماکیان،‏ مرغ، و پا
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

ران ماکیان اموجی
emoji unicode معنی
🍗 1F357 ران ماکیان