🥫 غذای کنسروشده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterغذای کنسروی
Unicodeغذای کنسروشده
مترادفقوطی و کنسرو
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

غذای کنسروشده اموجی
emoji unicode معنی
🥫 1F96B غذای کنسروشده