🍲 ظرف غذا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقابلمه غذا
Twitterدیگ غذا
Unicodeظرف غذا
مترادفخمره، در حال جوش و خورش
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

ظرف غذا اموجی
emoji unicode معنی
🍲 1F372 ظرف غذا