🫓 نان مسطح

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterنان لواش
Unicodeنان مسطح
مترادفآره‌پا،‏ آرپا،لواش،نان،پیتا،‏ لواش،‏ نان، و پیتا
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

نان مسطح اموجی
emoji unicode معنی
🫓 1FAD3 نان مسطح