🍔 همبرگر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleهمبرگر
Twitterهمبرگر
Unicodeهمبرگر
مترادفبرگر،‏ برگر، همبرگر، و چیزبرگر
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

همبرگر اموجی
emoji unicode معنی
🍔 1F354 همبرگر