🍖 گوشت با استخوان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگوشت با استخوان
Twitterگوشت با استخوان
Unicodeگوشت با استخوان
مترادفاستخوان،‏ استخوان، گوشت، و گوشت
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای تولید شده

تصاویر

گوشت با استخوان اموجی
emoji unicode معنی
🍖 1F356 گوشت با استخوان