📧 ایمیل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد رایانامه
Twitterنماد ایمیل
Unicodeایمیل
مترادفارتباط، ایمیل، ایمیل، نامه، پست،‏ میل، و نامه
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

ایمیل اموجی
emoji unicode معنی
📧 1F4E7 ایمیل