📤 صندوق خروجی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسینی صندوق خروجی
Twitterبخش صندوق ارسالی
Unicodeصندوق خروجی
مترادفارسال،‏ ایمیل،‏ سینی،‏ صندوق،‏ صندوق، ارتباط، نامه، پست، صندوق ارسالی، ارسال‌شده، جعبه،‏ نامه، و پست
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

صندوق خروجی اموجی
emoji unicode معنی
📤 1F4E4 صندوق خروجی