📨 پاکت نامهٔ ورودی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپاکت نامه ورودی
Twitterپاکت‌های نامه دریافتی
Unicodeپاکت نامهٔ ورودی
مترادفارتباط، ایمیل، ایمیل، پاکت نامه، ورودی، نامه، پست، دریافت،‏ ایمیل،‏ دریافت،‏ نامه،‏ ورودی،‏ پاکت نامه، و پست
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

پاکت نامهٔ ورودی اموجی
emoji unicode معنی
📨 1F4E8 پاکت نامهٔ ورودی