📬 صندوق پستی باز با پرچم بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصندوق پستی باز با پرچم بالا آمده
Twitterصندوق پست باز با پرچم رو به بالا
Unicodeصندوق پستی باز با پرچم بالا
مترادفارتباط، پرچم، پست، صندوق پستی، باز، صندوق پست،‏ باز،‏ صندوق پست،‏ صندوق پستی، و پست
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

صندوق پستی باز با پرچم بالا اموجی
emoji unicode معنی
📬 1F4EC صندوق پستی باز با پرچم بالا
📭1F4EDصندوق پستی باز با پرچم پایین،‏ صندوق پستی باز با پرچم پایین آمده، یا صندوق پست باز با پرچم پایین
📫1F4EBصندوق پستی بسته با پرچم بالا،‏ صندوق پستی بسته شده با پرچم بالا آمده، یا صندوق نامه بسته شده با پرچم برافراشته
📪1F4EAصندوق پستی بسته با پرچم پایین،‏ صندوق پستی بسته شده با پرچم پایین آمده، یا صندوق پستی بسته با پرچم کاهش