📮 صندوق پست

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصندوق پستی
Twitterصندوق پست
Unicodeصندوق پست
مترادفارتباط، پست، صندوق پستی، صندوق پست،‏ صندوق پستی، و پست
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

صندوق پست اموجی
emoji unicode معنی
📮 1F4EE صندوق پست