📦 بسته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبسته‌بندی
Twitterبسته
Unicodeبسته
مترادفبستهٔ پستی،‏ صندوق، و صندوق، ارتباط، بسته، بسته پستی
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

بسته اموجی
emoji unicode معنی
📦 1F4E6 بسته